سرنوشت درآمد دانشگاه ها در سال 1400 ، تنها کارگروه ارائه راهکار درآمدزایی تعطیل شد! خبرنگاران

به گزارش اردکان خبر، تعطیلی دانشگاه ها و در پی آن تعطیلی کسب و کار دانشگاه ها به دلیل شیوع کرونا سال جدید را هم برای دانشگاه ها در حوزه اقتصادی سال سختی را رقم خواهد زد.

سرنوشت درآمد دانشگاه ها در سال 1400 ، تنها کارگروه ارائه راهکار درآمدزایی تعطیل شد! خبرنگاران

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، سال 99 در حالی سپری شد که دانشگاه ها سال سختی را از درحوزه مالی و بودجه ای سپری کردند، در ابتدای سال شیوع بیماری کرونا باعث تعطیلی دانشگاه ها شد و تمام آموزش ها را به سمت مجازی پیش برد و باید دانشگاه ها برای پوشش صد در صدی دانشجویان خود در فضای مجازی زیرساخت های لازم به تامین می کردند، اما بودجه دانشگاه ها تا انتها سال به گونه اختصاص یافت که این نهاد های علمی و آموزشی هیچگونه تصمیم و یا اقدام رو به جلویی را نتوانستند در جهت فعالیت های علمی و آموزشی خود داشته باشند و همین اندک تغییرات در حوزه آموزش مجازی را به سختی توانستد برای دانشجویان خود ایجاد نمایند.

بودجه ای که گره از مسائل مالی دانشگاه ها باز نمی نماید

زمانی که بودجه 99 دانشگاه ها در مجلس به تصویب رسید در ظاهر این بودجه افزایش مناسبی داشت؛ اما سرعت افزایش تورم در کشور به گونه ای شد که نه تنها افزایش چند درصدی بودجه گره از مسائل مالی دانشگاه ها باز نکرد؛ بلکه شرایط را وخیم تر و دانشگاه ها را بدهکارتر کرد؛ چرا که همین بودجه اندک که هیچ تناسبی با تورم در کشور نداشت به صورت قطره چکانی اختصاص یافت و تا انتها سال نیز به طور کامل محقق نشد و همین مسئله باعث ایجاد چالش جدی دانشگاه ها در حوزه مالی شد.

عدم تحقق کامل بودجه مسائل فراوانی را برای دانشگاه ها ایجاد می نماید

محمدتقی نظرپور، معاون مالی و اداری وزارت علوم با اشاره به شرایط خراب دانشگاه ها در حوزه مالی می گوید: بودجه 10 ماهه سال 99 دانشگاه ها 77 درصد و بودجه مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری مقداری کمتر از این 77 درصد اختصاص یافته است، تخصیص یافت.

شرایط تحریم مالی و مسائل مالی ناشی از آن، عدم تخصیص به موقع منابع مالی مصوب سالیانه بخش عمومی دولت، تعارض قوانین و بخشنامه های جدید دولتی با آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها، عدم بازنگری در برنامه های توسعه بلند مدت آموزش عالی و عدم تحقق کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را می توان به عنوان موارد عمده چالش های مالی در حوزه آموزش عالی برشمرد.

در سال گذشته تمامی طرح های عمرانی دانشگاه ها به حالت نیمه تعطیل درآمد و ظرفیتی به فضای آموزشی کشور اضافه نشد. علاوه بر شیوع بیماری کرونا نیز کسب و کار دانشگاه ها و در پی آن درآمد های اختصاصی را در بیشتر دانشگاه ها تقریبا به صفر رساند تا اندک امیدی هم که دانشگاه ها برای جایگزینی کسری بودجه داشتند از بین برود.

حالا دانشگاه ها با این شرایط مالی و بودجه سال 1400 را شروع کردند و بودجه ای هم که برای سال جاری در نظر گرفته شده تفاوت چندانی نسبت به سال گذشته نسبت به افزایش نرخ تورم ندارد.

ردیفدانشگاهبودجه مصوب 1399(مبالغ به میلیون ریال)بودجه مصوب 1400 (مبالغ به میلیون ریال)تخمین میزان رشدبودجه
1دانشگاه تهران3.798.0409.248.2252.4 برابر
2دانشگاه صنعتی شریف2.431.2474.956.9732.0
3دانشگاه صنعتی امیرکبیر2.303.0584.878.0992.1
4دانشگاه علم و صنعت2.177.4663.984.5351.8
5دانشگاه علامه طباطبایی1.777.8373.819.3742.1
6دانشگاه شهید بهشتی3.137.5525.767.7731.8
7دانشگاه الزهرا1.562.1402.273.1761.4
8دانشگاه تربیت مدرس3.158.1625.254.8051.6
9دانشگاه خوارزمی1.942.3573.124.2751.6
10دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی1.157.6182.441.6841.7
11دانشگاه شاهد3.267.2483.818.0951.1
12دانشگاه هنر705.976955.5451.3
13دانشگاه امام صادق(ع)1.329.2501.790.0001.3
14دانشگاه فردوسی مشهد3.376.2575.982.2272.6
15دانشگاه شهید چمران اهواز2.495.7624.123.8991.6
16دانشگاه شیراز3.112.7564.789.5491.6
17دانشگاه تبریز3.035.9755.102.5091.6
18دانشگاه اصفهان2.440.7754.116.3221.6
19دانشگاه صنعتی اصفهان2.064.2773.768.3021.8
20دانشگاه شهید باهنر کرمان2.121.0213.308.6771.4
21دانشگاه لرستان1.179.7441.914.2101.6
22دانشگاه بوعلی همدان1.631.6192.543.6541.5
23دانشگاه گیلان2.018.7853.123.3211.5
23دانشگاه سیستان و بلوچستان1.956.6162.921.3601.4
24دانشگاه یزد1.197.1582.776.6071.2
25دانشگاه ارومیه2.284.9893.366.9021.4
26دانشگاه رازی1.892.0682.774.9471.4
27دانشگاه محقق اردبیلی1.512.6522.259.1871.4
28دانشگاه قم1.081.8451.634.9731.5

بیشتر بخوانید

بی مهری به دانشگاه ها با لایحه بودجه سال 1400

سهم رفاه دانشجویان در لایحه بودجه 1400 / از ساخت خوابگاه متاهلی تا افزایش اعتبارات وام های دانشجویی

اظهار تاسف وزیر علوم از شرایط مالی دانشگاه ها

وزیر علوم پس از تدوین این بودجه برای دانشگاهها اظهار تاسف نموده و می گوید: متأسفانه در تدوین بودجه دانشگاه ها، افزایش هزینه ها و بخصوص نرخ تورم به طور کامل و دقیق دیده نمی گردد.

وی درباره میزان افزایش بودجه دانشگاه ها برای سال جدید اضافه نمود: رشد بودجه دانشگاه ها برای سال 1400 در حدی که دیده شده است، به دلیل افزایش قیمت ها و هزینه خدمات و از طرف دیگر افزایش حقوق های اعمال شده، در سال آینده تفاوت چندانی نسبت به سال 99 نخواهد داشت.

وزیر علوم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بودجه سال آینده جوابگوی احتیاج دانشگاه به خصوص برای فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی است، ادامه داد: در دانشگاه ها معمولا درصدی از بودجه را به منظور انجام امور پژوهشی در نظر می گیرند. این درصد در دانشگاه های مختلف متفاوت است که پس از کسر ارقام مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و هزینه های اجتناب ناپذیر، از رقم بودجه معین و به تأیید هیأت امنای دانشگاه می رسد.

غلامی درباره بودجه پژوهشی دانشگاه ها برای سال آینده توضیح داد: بودجه پژوهشی دانشگاه ها در سال آینده، همانطور که گفته شد، توسط هیأت امنا معین می گردد. معمولا سعی بر این بوده که هرساله نسبت به سال قبل مبالغ به صورت افزایشی دیده گردد که البته بستگی به رقم کل بودجه دانشگاه دارد.

بی مهری های بودجه ای دانشگاه ها را به فکر درآمدزدایی انداخت

همین بی مهری ها به اختصاص بودجه دانشگاه ها باعث شد که بعضی دانشگاه ها برای تامین هزینه های خود به فکر راهکار های متفاوتی برای درآمد زائی و گذران امور خود باشند به ویژه دانشگاه های صنعتی که اقدامات خوبی را در این زمینه شروع نموده اند. برای مثال دانشگاه شریف که یکی از دانشگاه های صنعتی طراز یک کشور است اقداماتی در این زمینه انجام داده که درآمد زائی این دانشگاه را نسبت به سایر دانشگاه ها بیشتر نموده است.

حسین مختاری، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف در این باره می گوید: یکی از این استراتژی ها ارتباط دانشگاه با صنعت است مورد دوم ایجاد فناوری است برای نمونه صنعت احتیاجمند تجهیزاتی است که دانش فنی آن در داخل کشور نیست. صنعت درخواست دانش فنی را به دانشگاه می دهد و دانشگاه این دانش را با مطالعه و تحقیق کسب میکند و در اختیار صنعت قرار می دهد؛ بنابراین دانشگاه با ایجاد دانش فنی و فروش آن به صنعت درآمدزایی خواهد نمود.

بیشتر بخوانید

دانشگاه شریف برای درآمدزایی راهکار های متفاوتی دارد

کرونا درآمد زائی دانشگاه ها را به صفر رساند

بر اساس برنامه ریزی هایی که در سال های گذشته اجرا شده بود بخشی از بودجه دانشگاه ها از درآمد های اختصاص تامین می شد. پیش بینی درآمد زائی دانشگاه ها از 25 تا 35 درصد در حوزه های آموزشی، رفاهی، پژوهشی و سایر موارد بود که بیماری کرونا راه درآمد زائی دانشگاه ها را در حوزه های آموزشی و رفاهی عملا به بن بست کشید و دانشگاه ها فقط با یک گزینه درآمد پژوهشی باید کسری بودجه خود را تامین می کردند .

درآمد زائی دانشگاهها به قدری در تامین بودجه دانشگاهها پیشرفت نموده و با جدیت دنبال می شد که وزارت علوم برای سرعت بخشیدن به درآمد زائی و استقلال کامل دانشگاهها کارگروهی را به عنوان کارگروه درآمد زائی برای ارائه راهکار های بهتر درآمد زائی دانشگاهها تشکیل داد.از وظایف اصلی این کارگروه ارائه مشاوره به دانشگاهها بود که بتوانند راههای درآمد اختصاص خود را افزایش دهند.

کارگروهی که تشکیل نشده، تعطیل شد

متاسفانه یک منبع مطلع از تعطیلی این کارگروه در وزارت علوم اطلاع داد و گفت: این کارگروه که با حکم وزیر علوم از اواخر سال 97 قرار بود در حوزه مالی تشکیل گردد تا به امروز تشکیل نشده است.

وی اضافه نمود: تشکیل این کارگروه منتفی شده چرا که درآمد دانشگاه ها به دلیل شرایط کرونا کاهش و در مواردی به صفر رسیده است و دیگرلزومی برای تشکیل این کارگروه وجود ندارد.

می توان این پیش بینی را کرد که با وجود ادامه دارد بودن شرایط سخت مالی در سال جدید، کاهش درآمد اختصاصی دانشگاه، تعطیلی کارگروه درآمدزائی دانشگاه ها در وزارت علوم، عدم توجه مسئولان ذیربط به حوزه مالی آموزش عالی، سال جاری هم دانشگاه ها باید با کمبود و کسری بودجه دست و پنجه نرم نمایند و سال سختی را برای گذران امور در پیش خواهند داشت.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 26 فروردین 1400 بروزرسانی: 26 فروردین 1400 گردآورنده: ardakankhabar.ir شناسه مطلب: 617

به "سرنوشت درآمد دانشگاه ها در سال 1400 ، تنها کارگروه ارائه راهکار درآمدزایی تعطیل شد! خبرنگاران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سرنوشت درآمد دانشگاه ها در سال 1400 ، تنها کارگروه ارائه راهکار درآمدزایی تعطیل شد! خبرنگاران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید